Plan konferencji

Plan konferencji


Konferencja "INNOWACYJNOŚĆ REGIONU ŁÓDZKIEGO" jest organizowana przez Katedrę Innowacji i Marketingu PŁ

DATA i GODZINA: 02.06.2009 (WTOREK); 09:00 – 14:00

Wstęp Wolny - Zapraszamy

PLAN KONFERENCJI:

09:00 – 09:15 – Otwarcie konferencji i krótkie przemówienie – Dziekan wydziału OiZ PŁ – prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki

09:15 – 09:40 – wykład: przedstawiciel Polityki / Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego – dr Jacek Saryusz – Wolski – temat: „Wpływ UE na innowacyjność regionu łódzkiego”

09:40 – 10:05 – wykład: Kierownik Katedry Innowacji i Marketingu – prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski  - temat: „Innowacyjność Regionu łódzkiego”

10:05 – 10:30 – wykład: Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Marek Cieślak – temat: „Wpływ ŁSSE na innowacyjność rynku łódzkiego”.

10:30 – 11:00 PRZERWA KAWOWA   

11:00 – 11:25 – wykład: Manager Roku 2008 Regionu Łódzkiego

11:25 – 11:50 – wykład – Prezes/Dyrektor firmy logistycznej regionu łódzkiego

11:50 – 12:15 – wykład – Prezes/Dyrektor przedsiębiorstwa regionu łódzkiego

12:15 – 12:45 PRZERWA KAWOWA

12:45 – 14:00 PANEL DYSKUSYJNY
W trakcie panelu zadawane są pytania przez studentów, uczestników konferencji bezpośrednio do prelegentów. Podejmowane są tematy dotyczące regionu łódzkiego, rynku pracy, innowacyjności regionu łódzkiego, itp.


UWAGA: Na koniec konferencji wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w otwartym panelu dyskusyjnym.

Plakat - plakat.pdf