Dyplomowanie 2014-2015 > Wydarzenia > 2009.09.16-17 konferencja "Innowacje 2009 człowiek i technologie"

2009.09.16-17 konferencja "Innowacje 2009 człowiek i technologie"

Udział w konferencji "Innowacje 2009 człowiek i technologie" 16-17.09.2009

Wystąpienia pracowników katedry:

 1. Innowacyjność organizacji warunkiem rozwoju regionalnego – prof. dr hab. Andrzej Pomykalski,

 2. Innowacyjność organizacji – dr Bogdan Mazurek,

 3. E-learning jako nowoczesna forma nauczania – dr Grzegorz Szymański,

 4. Wirtualne światy w kształceniu akademickim – dr Konstanty Owczarek.

Pozostałe wystąpienia:

 • Wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych jako motor rozwoju Województwa Łódzkiego - czynniki krytyczne - Paweł Nowak (Urząd Marszałkowski w Łodzi), Artur Krawczyk (Stowarzyszenie "Miasta w Internecie")

 • Etyczne dylematy i przewartościowania Społeczeństwa Informacyjnego - prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Polityki Moralności)

 • Nowoczesne techniki informacyjne a moralność i relacje międzyludzkie - dr Wojciech Jerzy Bober (Uniwersytet Warszawski, Zakład Etyki)

 • Stosunek do pracy w Społeczeństwie informacyjnym - prof. dr hab. Jolanta Kopka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Polityki Moralności)

 • Społeczne konsekwencje korzystania z Internetu - dr Dominik Batorski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

 • Wpływ nowych mediów na charakter współczesnej komunikacji społecznej, dr Marcin Kotras (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Polityki Moralności)

 • Dlaczego jesteśmy wykluczeni? Portret Internauty - Profil Wykluczonego Cyfrowo, raport Centrum Badania Opinii Publicznej - Michał Feliksiak, CBOS

 • Jak przekonać polskie społeczeństwo do przełamania barier? Dobre praktyki z Holandii. Broadband plus broadband services. The new ecosystem which will bring quality of life to citizens and their community - Kees Rovers, CEO Close the Gap, Neunen, Holandia

 • Kwestia podejścia do wykluczenia cyfrowego w Europie Zachodniej i Środkowej - Private Business Contribution to the development of the Information Society. Langas i ateiti case - Loreta Krizinauskiene, Association LIA

 • European Civil Registry Network, The European Registry for the Electronic Exchange of Civil Acts - Antonio D'Amico (Inclusion Alliance for Europe - GEIE (IAE))

 • Prezentacja projektu firmy IBM - Rafał Skirzyński, IBM

 • Jaki powinien być nowoczesny urzędnik? - dr Magdalena Kalisiak-Mędelska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego)

 • How the public administration can get closer to citizens: innovative services in Piedmont Region - Silvia Andernello, (CSI-Piemonte, Il Consorzio per il Sistema Informativo Piemontese, Piemont, Włochy)

 • Elektroniczna administracja w świadomości społecznej - paląca potrzeba czy kłopotliwa konieczność stosowania nowych narzędzi komunikacyjnych? - dr inż. Joanna Papińska - Kacperek, dr Anna Kaczorowska (Uniwersytet Łódzki, Wydział zarządzania UŁ, Katedra Informatyki)

 • Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I - Janina Kosman (Urząd Miejski w Łasku)

 • Bariery w dostępie do elektronicznych usług publicznych - analiza wybranych unormowań prawnych i orzeczeń sądowych - Mateusz Kamiński, niezależny ekspert prawa komputerowego

 • e-zdrowie, elektroniczne rozwiązania w służbie zdrowia (opiekun: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział ds. e-Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)

 • Obszary współpracy w e-zdrowiu w projektach centralnych, regionalnych i lokalnych - Leszek Sikorski (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

 • Bezpieczeństwo informacji w zakładzie opieki zdrowotnej - Joanna Karczewska (ISACA)

 • Wielkopolskie Centrum Telemedycyny - Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych i jakości leczenia w Wielkopolsce - dr inż. Cezary Mazurek (Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe)

 • Teleradiologia - co jest niezbędne by zadziałała na skalę krajową - prof. Ludomir Stefańczyk (Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne)