2009.06 Konferencja Innowacyjność Regionu Łódzkiego
Więcej informacji na stronie:
www.kem.p.lodz.pl/konferencja2009/