Dyplomowanie 2014-2015 > Wydarzenia > 2009.06.22 odbyła się konferencja „Klastry a rozwój przedsiębiorstw regionu”.

2009.06.22 odbyła się konferencja „Klastry a rozwój przedsiębiorstw regionu”.Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechniki Łódzkiej

„Klastry a rozwój przedsiębiorstw regionu”

Data konferencji: 22 czerwiec 2010 r.

Miejsce konferencji: Aula

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE)

ul. Żwirki 36 (budynek A16) 90-924 Łódź

 

Program konferencji

 

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00-10.10

Powitanie i otwarcie konferencji

Prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki, Politechnika Łódzka

 

10.10-10.25

Innowacje w kształceniu

doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, Dyrektor CKM

 

10.25-10.35

Wprowadzenie

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, Politechnika Łódzka

 

10.35-10.50

Rola klastra w polityce rozwoju województwa łódzkiego

Janusz Baranowski, dyr. Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

10.50-11.05

Klastry a konkurencyjność gospodarki

dr Konstanty Owczarek, Politechnika Łódzka

 

11.05-11.20

Warunki funkcjonowania klastra

dr Bogdan Mazurek, Politechnika Łódzka

 

11.20-11.35

Klastry biotechnologiczne w Polsce

dr Maria Woźniak-Marczewska, Politechnika Łódzka

 

11.35-11.50

Klaster „Dolina Lotnicza”

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska

 

11.50-12.30

Dyskusja

moderatorzy: dr Elżbieta Hibner, Prof. Leszek Woźniak,

 Prof. Andrzej Pomykalski

 

12.30-13.00

Przerwa kawowa

 

 

 

13.00-13.15

Klaster tanich domów jednorodzinnych

Jacek Dawidowicz, Panorama Budowlana

 

13.15-13.30

Doświadczenia w tworzeniu klastra owocowo-warzywnego

mgr Cezary Kołota, Prezes ŁRH „Zjazdowa” SA

 

13.30-13.45

Modele kształtowania i funkcjonowania klastra

mgr Kazimierz Brzeszczyński, prezes AR-POL;

dr Robert Blażlak, Politechnika Łódzka

 

13.45-14.30

Dyskusja

moderatorzy: dr Elżbieta Hibner, Prof. Leszek Woźniak,

 Prof. Andrzej Pomykalski