2012

Monografie w jęz. polskim


F - Rozdziały w książkach (w monografiach)F. Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. ang.)

J. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce
J. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce (jęz ang)
Materiały Konferencyjne publikacja w języku angielskim