Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2012

2012

Monografie w jęz. polskim


 • Andrzej Pomykalski Zarządzanie i Planowanie Marketingowe, 2012, ISBN 978-83-01-15614-5, so. 218

F - Rozdziały w książkach (w monografiach)


 • Transfer Wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw przez asystentów innowcji,, red. Ewa Sadkowska-Kowalska, Fundacja rozwoju przedsiębiorczości, Łódź 2012, s.o168 ISBN 978-83-86227-06-8, 23cm
  • Bogdan Mazurek, Regionalne strategie innowacji i ich znaczenie dla transferu nowych rozwiązań, s 11-23, W:Transfer Wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw przez asystentów innowacji,, red. Ewa Sadkowska-Kowalska, Fundacja rozwoju przedsiębiorczości, 2012, s.o168
 • Społeczeństwo informacyjne Gospodarka, technologie, procesy, red. Colina Kalesa i Bogusz Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ISBM 978-83-7252-555-0, s. 454
  • Grzegorz Szymański, Konstanty Owczarek, Rozwój internetowego handlu artykułami spożywczymi w Polsce, s.193-199 W:Społeczeństwo informacyjne Gospodarka, technologie, procesy, red. Colina Kalesa i Bogusz Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ISBN 978-83-7252-555-0, s. 454
 • Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, red Józef Penc, Elżbieta Jędrych, Wydawnictwo Media Press, 2012, s.o 416,
  • Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Kapitał intelektualny w łódkziej sferze nauki s.83-96, W: Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, red Józef Penc, Elżbieta Jędrych, Wydawnictwo Media Press, 2012, ISBN 978-83-612-15-37-0
  • Agnieszka Izabela Baruk, Oczekiwania polskich potencjalnych pracowników dotyczące rozwoju zawodowego w kontekście marketingowej orientacji personalnej  W: Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, red Józef Penc, Elżbieta Jędrych, Wydawnictwo Media Press, 2012, ISBN 978-83-612-15-37-0
 • Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka, technologie, procesy, red. Colin Kales, Bogusz Mikuła, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011,
  • Grzegorz Szymański, Konstanty Owczarek, Rozwój internetowego handlu artykułami spożywczymi w Polsce, s. 193-200 W: Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka, technologie, procesy, red. Colin Kales, Bogusz Mikuła, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, ISBN 978-83-7252-555-0
 • Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, red Irena K. Hejduk,
  • Sebastian Bakalarczyk, Sustainable enterprise  - innowacje bankowe w przedsiębiorstie przyszłości, s 72-78, W: Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, red Irena K. Hejduk,
 • Narzędzia informatyczne w gospodarce elektronicznej i systemach wspomagania decyzji, red. Leszek Kiełtyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2011, ISBN 978-83-7193-509-1
  • Konstanty Owczarek, Wirtualne światy w edukacji i szkoleniach, s44-63, W:Narzędzia informatyczne w gospodarce elektronicznej i systemach wspomagania decyzji, red. Leszek Kiełtyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2011, ISBN 978-83-7193-509-1

F. Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. ang.)


 • Selected Issues in Organization and Management of Enterprise Theory and Practice, red.Wojciech Słomski, Anna Suchodolska, Elżbieta Weiss, Iveta Voznakova, York University 2012, so 270, s23cm, ISBN 978-0-8353-5030-4
  • Elżbieta Weiss, Sebastian Bakalarczyk, Managing Foreign Currency Rate Derivatives, s177-199, W:Selected Issues in Organization and Management of Enterprise Theory and Practice, red.Wojciech Słomski, Anna Suchodolska, Elżbieta Weiss, Iveta Voznakova, York University 2012, so 270, s23cm,
 • Sustainable Enterprises of the Future, red Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Pittsburg, Warszawa, 2012, w24cm, .
  • Sebastian Bakalarczyk,Sustainable Enterprises - Methods of Security in Polish Electronic Banking Systems in Risk Minimimizing, s 7-37, W: Sustainable Enterprises of the Future, red Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Pittsburg, Warszawa, 2012 ISBN978-83-62250-15-8
 • Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium Sized Enterprises, red. Anna Adamik, MArek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011
  • Sebastian Bakalarczyk, Banking Innovation for SME, s. 363-381, W: Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium Sized Enterprises, red. Anna Adamik, MArek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, ISBN 978-83-7283-397-6
 • The World Economy: Contemporary Challenges, Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Difin 2011, ISBN 978-83-7641-578-9
  • Elżbieta Weiss, Sebastian Bakalarczyk, Knowledge in Managing Realization of European Union Projects, s. 551-569 W:The World Economy: Contemporary Challenges, Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Difin 2011, ISBN 978-83-7641-578-9
  • Sebastian Bakalarczyk, Innovation and Knowledge in Moder Enterprise Management, s. 570-584, W: The World Economy: Contemporary Challenges, Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Difin 2011, ISBN 978-83-7641-578-9J. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce


 • Grzegorz Szymański, Przyszłość e-Learningu w uczelniach wyższych regionu łódzkiego, s.297-308, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego nr 6, Łódż 2011, PTE 2011, issn 1897-7480
 • Sebastian Bakalarczyk, Risk Assesment Tools Used in SRM Process, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 49, nr 688/2011 s 5-25, ISSN 1640-6818
 • Sebastian Bakalarczyk, Risk Assesment Tools Used in SRM Process, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse Rynki finansowe, Zarządzanie finansami w jednostkach Samorządu Terytorialnego, Ubezpieczenia nr 48, nr 687/2011 s 9-24, ISSN 1640-6818
 • Mirella Barańska-Fischer, Rola administracji publicznej w kreowaniu wizerunku regionu - implikacje dla biznesu i interesariuszy, Marketing Przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty. Strategie marketingwe miast i regionów, Szczecin 2012, nr 709, nr 23/2012 s.243-256, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507
 • Mirella Barańska-Fischer, Rola organów administracji publicznej w kreowaniu środowiska proinnowacyjnego dla MSP w regionie łódzkim ,Studia Ekonomiczne regionu łódzkiego, wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją, s. 111-123, ISSN 1897-7480
 • Mirella Barańska-Fischer, Aktywność prosumentów w zakresie kreowania strategii dla biznesu, s 325-331, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2012 tom 2, ISSN 0438-5403
 • Agnieszka Izabela Baruk, Poziom obsługi klienta jako determinanta lojalności zakupowej wobec detalisty, s.200-207, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2012 tom 1, ISSN 0438-5403
 • Małgorzata Keck-Wilk, Oczekiwania klientów wobec oferty agroturystycznej w kontekscie kreowania lojalności, s.242-248, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2012 tom 1, ISSN 0438-5403
 • Sebastian Bakalarczyk, Innowacje technologiczne w bankach, s. 49-62, Przedsiębiorswo przyszłości, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, nr 4(13) ISSN 2080-8461
 • Grzegorz Szymański, Skuteczność innowacji marketingowych w środowisku portali społecznościowych, s.265-273, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr26, nr 712, 2012, issn1640-6818
 • Andrzej Pomykalski, Współpraca Przedsiębiorstw w zakresie innowacji w regionie, s35-53, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemys usług nr 92, nr 716, 2012, ISSN1640-6818
 • Andrzej Grandys, Ewa Grandys, Ocena polskiego rynku odzieży i perspektywy jego rozowju, s.23-27, Marketing i Rynek 12/2012,ISSN1231-7853
 • Ewa Grandys, Andrzej Grandys, Outsourcing i offshoring jako czynniki ryzyka, s.27-47, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, zeszyt 2, 2011
 • Andrzej Pomykalski, Interakcyjna strategia innowacji, s163-171,Studia i prace kolegium Zarządzania i FInansów, zeszyt naukowy nr 99, SGH w Warszawie, 2010, ISSN 1234-8872
 • Andrzej Pomykalski, Współpraca przedsiębiorstw jako współczesna forma zwiększania jego potencjału rozwoju, s 69-80, Acta Universitatis Nicolai Copernici, zeszyt 403, Toruń 2011
 • Przemysław Pomykalski, Potencjał wzrostu organizacji - uwarunkowania finansowe,s 119-128, Acta Universitatis Nicolai Copernici, zeszyt 403, Toruń 2011


J. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce (jęz ang)


 • Sebastian Bakalarczyk, The Restructuring Process of Enterprises,s 137-144,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50, nr 689, 2012, ISSN1640-6818
 • Ewa Grandys, Andrzej Grandys, Transnational Corporations and Cross-Cultural Management, Organization and Management, s53-66, 5(148)2011, ISSN137-5466
 • Ewa Grandys, Andrzej Grandys, Development of the polish Textile-Clothing Industry and Cross-Culture Management, s8-13, Fibres and Textiles in Easter Europe, vol 19 nr 4(87) ISSN 1230-3666


Materiały Konferencyjne publikacja w języku angielskim


 • Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Elżbieta Weiss, Financing Structure Analysis of Business Entities in Manufacturing of Basic Metals Fabricated Metal Products in Poland, s. 1293-1297, Metal 2011, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-24-6
 • Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Elżbieta Weiss, Metallurgical Production of the Polish Economy, s. 1150-1155, Metal 2011, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-24-6
 • Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Elżbieta Weiss,Innovativenes of Metallurgical Production ENterprises, s. 1298-1302, Metal 2011, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-24-6
 • Przemysław Pomykalski, Financing Nanotechnology Commercialization, Nanocon 2011, s101-105, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-27-7
 • Sebastian Bakalarczyk, Finacial Aspects of Nanotechnology in the Polish Textile Industry, s 165-172, Nanocon 2011, Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-87294-27-7