2011


Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. angielskim)


F - Rozdziały w książkach (w monografiach)


Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce


Materiały Konferencyjne publikacja w języku angielskim


Pozostałe