Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2011

2011


Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. angielskim)

 • Influence of Socio-Economic Environoment on the Development of Small and Medium Sized Enterprises, red. Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Technical University of Lodz Press, Lodz 2011, s.o 398, 23,5cm
 • Sebastian Bakalarczyk, Banking Innovation for SME W: Influence of Socio-Economic Environoment on the Development of Small and Medium Sized Enterprises, red. Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Technical University of Lodz Press, Lodz 2011, s363-381.

F - Rozdziały w książkach (w monografiach)

 • Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, 792s, 23cm
 • Sebastian Bakalarczyk, Innowacje bankowe wspomagające zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s619-631.
 • Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Difin 2011, s.o.332, w 24cm
 • Andrzej Pomykalski, Robert Blażlak, Zarządzanie sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, W: Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Difin 2011, s 129-146
 • Dylematy Zarządzania Organizacjami we współczesnej gospodarce, red. Anna Adamik, Stefan Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej , Łódź 2010 s.o 426
 • Przemysław Pomykalski, Bożyna Pomykalska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstaw wybrane kierunki badań, W: Dylematy Zarządzania Organizacjami we współczesnej gospodarce, red. Anna Adamik, Stefan Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej , Łódź 2010 s.313-331
 • Inowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego, red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s.o.474
 • Sebastian Bakalarczyk, Innowacje w strategii współczesnego banku w: Inowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego, red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s409-415
 • Andrzej Pomykalski, Robert Blażlak, Istota Innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego, red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s34-41
 • Maria Woźniak-Malczewska, Sieci innowacji w polskim sektorze biotechnologii przemysłowej, w:Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego, red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s269-274
 • Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, red. Stefan lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010,s.o. 378
 • Sebastian Bakalarczyk, Zarządzanie innowacjami bankowymi w czasach recesji, w: Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, red. Stefan lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 226-247

Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce

 • Przemysław Pomykalski, Bożena Pomykalska, Kontrowersje w oszacowaniu premii ryzyka, Kierunki zmian w finansach przedsiedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe 142/2010, Poznań Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s638-648
 • Pomykalski Andrzej, Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/3, 2011, s.139-148.
 • Małgorzata Golińska Pieszyńska, Kreowanie Nowego Oblicza Łodzi przez wizerunek miasta kreatywnego, Studia Miejskie 1/2010, Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, red. Janusz Słodczyk, Edyta Szafranek, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Opole 2010, s39-46.
 • Robert Blażlak, Konstanty Owczarek, Zarządzanie technologią - czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach ujęcie sektorowe, Zeszyty Naukowe 171/2011, Poznań 2011, s9-18
 • Małgorzata Keck Wilk, Iwona Wilk, Zindiwidualizowana komunikacja z klientem jako czynnik sprzyjający kreowaniu lojalności na ryku usług agroturystycznych,  Komunikacja rynkowa Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, Zeszyty Naukowe 136/2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,s 508-517.
 • Małgorzata Keck Wilk, Iwona Wilk, Komunikacja z klientem w ramach markeitngu ekologicznego, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, s.297-307
 • Mirella Barańska-Fischer, Grzegorz Szymański, Rola administracji publicznej w kreowaniu produktu terytorialnego, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wybrane Aspekty Marketingu Terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, s169-181.
 • Mirella Barańska-Fischer, Grzegorz Szymański, Techniki Komunikacji Interpersonalnej stosowane w polskich sklepach internetowych, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zachowania Konsumentów - trendy kierunki zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, s298-306.
 • Grzegorz Szymański, Internetowe zakupy grupowe jako nowy trend w Polsce, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego, Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, s.104-111

Materiały Konferencyjne publikacja w języku angielskim

 • Sebastian Bakalarczyk, Elżbieta Weiss, Economic Conditions in the Steel Process with Using Platforms for Energy Trading on Example of the Polisch Company Elbis, s 28-34, Metal 2010
 • Przemysław Pomykalski, Sebastian Bakalarczyk, Elżbieta Weiss, Financing of biotech ventures, s. 471-477, Nanocon 2010
 • Przemysław Pomykalski, Sebastian Bakalarczyk, Elżbieta Weiss, Biotechnology Companies as the Innovative Organizations, s. 471-477, Nanocon 2010

Pozostałe

 • Szymański G.,  Badanie polskich sklepów internetowych, w: ecommerce 2011; International Data Group Poland SA, Warszawa 2011, s. 16-52, http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1843/Prezentujemy.raport.eCommerce.2011.html
 • Szymański G., Raport z pierwszych w Polsce badań internautów na temat e-learningu przy współpracy z firmą badawczą Gemius, w: E-learning TRENDS 2011, Warszawa 2011, s. 6-10, http://e-learningtrends.pl/Default.aspx?widok=14
 • Szymański G., Barańska-Fischer M., Polscy internauci a reklama online, w: ad standard 2011, Warszawa 2011, s. 27-46,  http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1705/Raport.adStandard2011.html