Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2010

2010

Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. angielskim)


Mirella Barańska-Fischer, Determinants of innovative activity of small and medium enterprises in the Łódź region, W: Development of eEnterprises In the European Union, red. Ryszard Grądzki, Jacek Otto, Robert Stanisławski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, 168s, 23cm, s.99-124

Piotr Józwiak, O’Neill Chris, Institutional Support for Economic Growth Through Innovation - the Case of Poland, W: Social and Economic Problems of Innovation Economy of Russia, red. Grekowa , G.I., Makariewicz A.N., Mozul L.N., Cazonowa T.J., Novgorod State University, Veliky Novgorod 2010, 270s. 21cm, s.77-82

Piotr Józwiak, Grzegorz Szymański, Innovation Models, W: Social and Economic Problems of Innovation Economy of Russia, red. Grekowa , G.I., Makariewicz A.N., Mozul L.N., Cazonowa T.J., Novgorod State University, Veliky Novgorod 2010, 270s. 21cm, s.82-s. 85

Mierlla Brańska-Fisher, The Innovation Activity of the SMB as Factor in Regional Development,W: Innowacje 2009 człowiek i technologie, red. Maria Kucińska, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010, s.344, w. 21cm, s339-344

Robert Blażlak, Neteork Organizations vs. Technology transfer, Innowacje 2009 człowiek i technologie, red. Maria Kucińska, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010, s.344, w. 21cm s, 328-338

Konstanty Owczarek, Virtual Worlds in Academic Education, Innowacje 2009 człowiek i technologie, red. Maria Kucińska, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urządz Marszałkowski w Łodzi 2010, s.344, w. 21cm, s.311-327

Grzegorz Szymański, E-learning - a Modern Form of Supporting for Traditiona Teaching, Innowacje 2009 człowiek i technologie, red. Maria Kucińska, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010, s.344, w. 21cm, s. 300-310

Andrzej Pomykalski, Innovativenes of an Organisation - a Condition for Regional Growth, Innowacje 2009 człowiek i technologie, red. Maria Kucińska, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010, s.344, w. 21cm, 291-299

Bogdan Mazurek, Innovation of the SME sector, Innowacje 2009 człowiek i technologie, red. Maria Kucińska, Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi 2010, s.344, w. 21cm s. 280-290

Grzegorz Szymański, Robert Blażlak, The Information Technology Influence on Innovation Process within network Organizations, W: Information Systems in Management, red. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, WULS Press, Warsaw 2010, s 94 w.24cm s 65-74


Monografie


Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009, s237, 23cm


Rozdziały w książkach (w monografiach)


Sebastian Bakalarczyk, Cykl koniunkturalny jako naturalne zjawisko w gospodarce światowej, W: Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, ted. Andrzej T. Szablewski, Iwona Wojciechowska-Toruńska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s304-317

Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski, Decyzje o strukturze finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, w: Dylemat kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. Janusz Olszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s399-411.

Andrzej Pomykalski, Procesy integracyjne w zarządzaniu wiedzą w regionie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, red. Elżbieta Jędrnych, Jarosław P. Lendzion, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010, s.9-28

Mirella Barańska-Fischer, Zarządzanie wiedzą pracowników w procesie kreowania innowacji rynkowych, W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, red. Elżbieta Jędrnych, Jarosław P. Lendzion, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010, s.67-91

Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Kreowanie wiedzy a kapitał intelektualny w organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, red. Elżbieta Jędrnych, Jarosław P. Lendzion, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010, s. 29-47

Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5

Andrzej Pomykalski, Sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5, s. 9-21

Robert Blażlak, Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5, s 22-42

Konstanty Owczarek, Klastry sposób na konkurencyjność regionu, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5, s. 43-60

Bogdan Mazurek, Determinanty tworzenia i funkcjonowania klastra, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5 s.61-77

Bogdan Mazurek, Struktury sieciowo-klastrowe w przemyśle włókienniczym regionu łódzkiego, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5 s 78-98

Bogdan Mazurek, Klaster rolno spożywczy w regionie łódzkim - warunki powstania i działania, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5 s99-116

Konstanty Owczarek, Klastry Medialne, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5, s 117-125

Konstanty Owczarek, Klastry medyczno-turystyczne, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5 s.125-137

Bogdan Mazurek, Bariery w tworzeniu klastrów, Klastry w gospodarce regionu, red. Konstanty Owczarek, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s147, w. 23,5, s 138-146

Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce


Grzegorz Szamański, Mirella Barańska-Fischer, Platforma transferu wiedzy jako narzędzie wspomagające proces kształcenia w szkole wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, nr 23 (541) 2009, s161-178, s.o.214.

Sebastian Bakalarczyk, Derivatives as Tool on Financial Market, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 25(586), s 499-506, s.o.821.

Andrzej Pomykalski, Bożyna Pomykalska, Zarządzanie biznesem w warunkach kryzysu otocznia, Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2 2009, s. 479-487.

Grzegorz Szymański, Piotr Józwiak, e-Apteki na polskim rynku handlu internetowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 605/2010, Studia Informatica nr 25,s, 223-233

Grzegorz Szymański, Piotr Józwiak, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach aptek internetowych, Zeszyty Naukowe 605/2010, Studia Informatica nr 25,s, 177-184

Mirella Barańska-Fisher, Innowacje Produktowe odzwierciedleniem rynkowej orientacji organizacji, Zeszyty Naukowe, Wyd. UE w Poznaniu, nr 153/2010, s194-201

Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Kapitał Społeczny jako źródło zwiększania efektywności organizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 109/2010, s.178-187

Grzegorz Szymański, Marketing Społecznościowy czynnikiem przewagi konkurencyjnej na współczenym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług 55/2010, s 589-597

Grzegorz Szymański, Internetowe innowacjie marketingowe w sektorze e-handlu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług 58/2010, s 120-127

Mirella Barańska-Fisher, Rola administracji publicznej w zakresie wsparcia regionalnych procesów proinnowacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług, 56/2010, s23-33

Andrzej Pomykalski, Struktury sieciowe jako czynnik sukcesu organizacji, Prace naukowe UE we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, 116/2010 s.326-333

Przemysław Pomykalski, Strategia Finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Prace naukowe UE we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, 116/2010, s 334-339
Andrzej Pomykalski, Sebastian Bakalarczyk, Zarządzanie innowacjami bankowymi, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowe w Gdańsku, 7/2010, s183-199