Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2009

2009

Część 1 publikacje w języku angielskim

A. Monografie w jęz. angielskim

 • Management of Modern Banks, Sebastian Bakalarczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 141s, 24cm
 • Managing Goodwill in Creating Corporate Value, Sebastian Bakalarczyk, Maria Rybaczewska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, 97s., 23cm
 • Managing Innovations, Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 127s, 23,5cm

F - Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. angielskim)

 • Business management, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 201s, 23,5cm
  • Andrzej Pomykalski, Business Management Concept, W: Business management, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 201s, 23,5cm, s8-20
  • Sebastian Bakalarczyk, Financial Market, W: Business management, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 201s, 23,5cm, s 67-105
  • Andrzej Grandys, e-commerce, Business management, W: red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 201s, 23,5cm, s 106-147
  • Maria Woźniak, Economic and Labor Law, W: Business management, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 201s, 23,5cm, s 148-196
 • Innovative organizations, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 148s, 23,5cm
  • Andrzej Pomykalski, Inovativeness as the Basis for Sucess of an Organization, W: Innovative organizations, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s 6-25.
  • Konstanty Owczarek, Innovation – Basic Business Proces in the Company, W: Innovative organizations, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 26-42
  • Mirella Barańska-Fischer, Product Innovations, W: Innovative organizations, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 43-72
  • Grzegorz Szymański, Innovations in the Internet Model of Communications, W: Innovative organizations, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008 , s. 73-101
  • Sebastian Bakalarczyk, Banking Innovations, W: Innovative organizations, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 102-124
  • Maria Woźniak, The Role of Industrial Property Protection, W: Innovative organizations, red. Andrzej Pomykalski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s.125-146
 • Company in Process of Integration with European Union,  Małgorzata Godlewska, Elżbieta Weiss, University of Finance and Management in Warsaw, Warsaw 2009, s246, 24cm
  • Sebastian Bakalarczyk, The International Role of Euro Including The Polish Case, W: Company in Process of Integration with European Union,  Małgorzata Godlewska, Elżbieta Weiss, University of Finance and Management in Warsaw, Warsaw 2009, s27-56
  • Sebastian Bakalarczyk, Elżbieta Weiss, Managing Foreign Currency Rate Derivatives W: Małgorzata Godlewska, Elżbieta Weiss, University of Finance and Management in Warsaw, Warsaw 2009, 57-74
 • Information Systems in Management III, red. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, WULS Press, Warszawa 2009, s. 135, 24cm
  • Grzegorz Szymański, Structure and Management of Electronic Shops in Poland, W: Information Systems in Management III, red. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, WULS Press, Warszawa 2009, s106-112.

 

H. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce (lista filadelfijska)

 

Ewa Grandys, Andrzej Grandys, Outsourcing – An Innovation Tool in Clothing Companies, Fibres& Textiles in Eastern Europe, Vol 16, no5(70) s 13-16, 2008

 


Część 2 w języku polskim

 

A. Monografie

 • Studium wykonalności projektu inwestycyjnego narzędziem procesu planowania rozwoju firmy, Tomasz Chmielecki, Bogdan Mazurek, Przemysław Mazurek, Przemysław Pomykalski, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2009, s.123

 

F - Rozdziały w książkach (w monografiach)

 

 • Edukacja dla przyszłości, Tom V, red. Jan Franciszek Nosowicz, Jolanta Gorbacz-Pazera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s276, w 24
  • Grzegorz Szymański, Mirella Barańska-Fischer, Systemy e-Learningu jako Wspomaganie Nauczania Tradycyjnego, W: Edukacja dla przyszłości, Tom V, red. Jan Franciszek Nosowicz, Jolanta Gorbacz-Pazera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s257-265, w 24
 • Mechanizmy i Uwarunkowania Budowania Konkurencyjności Miast, red. Janusz Słodczyk, Edyta Szfranek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s325, w 25,
  • Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Działalność Badawczo Rozwojowa w Łodzi jako Jeden z Czynników Konkurencyjności Miasta, W: Mechanizmy i Uwarunkowania Budowania Konkurencyjności Miast, red. Janusz Słodczyk, Edyta Szfranek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s.159-168
 • Przedsiębiorczość Innowacyjność Foresight, red. Leszek Woźniak, Tom II Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s 940, w 24cm
  • Konstanty Owczarek, Klastry Medialne we współczesnej gospodarce, W: Przedsiębiorczość Innowacyjność Foresight, red. Leszek Woźniak, Tom II Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s 710-719
 • Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. Anna Adamik, Sefan Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, 462s., 23,5cm
  • Andrzej Pomykalski, Bożyna Pomykalska, Współpraca w kształtowaniu potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. Anna Adamik, Sefan Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s11-18.
 • Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s.394, 23,5cm
  •  Konstanty Owczarek, Web 2.0 – nowoczesny instrument dla przedsiębiorstwa, W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s140-149.
 • Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, red. Lucyna Lewandowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2009, s. 438, 24cm
  • Konstanty Owczarek, Klastry – nowym sposobem na konkurencyjność, W: Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, red. Lucyna Lewandowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2009, s 113-132
 • Multimedia i mobilność – wolność czy smycz, red. Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2009, s289, 24cm
  • Grzegorz Szymański, Mirella Barańska –Fischer, Determinanty rozwoju handlu internetowego – stymulatory i bariery, W: Multimedia i mobilność – wolność czy smycz, red. Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2009, s71-78
 • Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009, 24cm, s 208
  • Konstanty Owczarek, Zastosowanie klastrów w usługach medycznych, W: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009, s85-94.
 • Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej red. Małgorzata Juchnieiwcz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2009, s 446, w 24.
  • Mirella Barańska-Fischer, Innowacje i przedsiębiorczość jako determinanty kształtowania nowoczesnej architektury rynku, W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej red. Małgorzata Juchnieiwcz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2009, s 395-403.
  • Maria Woźniak, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej, W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej red. Małgorzata Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2009, s123-128
  • Grzegorz Szymański, Implikacje innowacji marketingowych w handlu elektronicznym, W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej red. Małgorzata Juchnieiwcz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2009, s.179-184
 • Społeczeństwo informacyjne wizje i determinanty rozwoju, red. Colin Hales, Max-Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009, s 251, 24cm.
  • Grzegorz Szymański, Anna Sobieraj, E-commerce w uwarunkowaniach polskiego społeczeństwa informacyjnego, W: Społeczeństwo Informacyjne wizje i determinanty rozwoju, red. Colin Hales, Max-Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009, s.197-204
 • Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łodź 2009, s 395, 24cm
  • Konstanty Owczarek, Web 2.0 – Nowoczesny instrument dla przedsiębiorstwa, W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łodź 2009, s. 140-149.
 • Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. Anna Adamik, Stafan Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łodź 2009, s 461, 24cm
  • Andrzej Pomykalski, Bożyna Pomykalska, Współpraca w kształtowaniu potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. Anna Adamik, Stafan Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łodź 2009, s11-18
 • Społeczno-Ekonomiczne Wymiary Globalnego Kryzysu Finansowego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 564
  • Sebastian Bakalarczyk, Kryzys subprime i załamanie rynków finansowych jako efekt ekspansywnej polityki kredytowej ostatnich trzydziestu lat, W: Społeczno-Ekonomiczne Wymiary Globalnego Kryzysu Finansowego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s113-127

 

J. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce

 
 • Przemysław Pomykalski, Wpływ spadków indeksów na giełdach na działania funduszy Venture Capital, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 13, nr 13 (515), 2008, s 247-255
 • Sebastian Bakalarczyk, Innowacje Bankowe – aspekt teoretyczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 13, nr 13 (515), 2008, s 11-18
 • Mirella Barańska-Fischer, Wartość marki jako źródło jej przewagi konkurencyjnej – implikacje dla decydentów, czyli o tym, co marka ma w sobie super..., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25 (nr 510) 2008, s.169-176.
 • Grzegorz Szymański, Innowacyjne strategie budowania marki w Internecie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25 (nr 510) 2008, s. 427-434.
 • Mirella Barańska-Fischer, Grzegorz Szymański, Innowacje produktowe jako pochodna kształtowania układów partnerskich organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41 (nr 558) 2009, s. 321-328.
 • Mirella Barańska-Fischer, Grzegorz Szymański, Aplikacje nowoczesnej komunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42 (nr 559) 2009, s. 596-604.
 • Andrzej Grandys, Ewa Grandys, Logistyka Produkcji Przedsiębiorstwa Odzieżowego, Logistyka nr6/2009 s.34-37.