Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2008

2008

Monografie

- Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm.
- Influencing Management of Polish Economy by Governments: Sebastian Bakalarczyk, Rafał Świderek, Diffin, Warszawa 2008, 103s, 23cm

Podręczniki akademickie

- Sebastian Bakalarczyk, Diagnosis of the Polish Economy, Present State and Perspectives, Difin, Warszawa 2007, 120s. 23cm.

Rozdziały w książkach (w monografiach)

- Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, red. Adam Birski; Olsztyn 2008, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 360, w. 23,7
   ->Sebastian Bakalarczyk, Zarządzanie finansami z wykorzystaniem corporate banking na przykładzie wybranych banków jako czynnik wzmacniający konkurencyjność przedsiębiorstw W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, red. Adam Birski; Olsztyn 2008, s 111-117

- Zarządzanie Wiedzą w warunkach globalnej współpracy, red. Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzela, Iwona Sobczak, Toruń 2007, wyd. Adam Marszałek, s279, w22,5
   ->Andrzej Pomykalski, Innowacyjność przedsiębiorstwa a sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie, W: Zarządzanie Wiedzą w warunkach globalnej współpracy, red. Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzela, Iwona Sobczak, Toruń 2007, s107-113,

- Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzela, Iwona Sobczak,
   ->Przemysław Pomykalski, Zmiany w finansowaniu działalności B+R w przedsiębiorstwach, W: Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzela, Iwona Sobczak, s118-126, Toruń 2007, wyd. Adam Marszałek, s224, w22,5
   ->Sebastian Bakalarczyk, Wykorzystanie innowacji bankowych przez przedsiębiorstwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw, W: Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Jerzy Bogdanienko, Marcin Kuzela, Iwona Sobczak, Toruń 2007, wyd. Adam Marszałek, s224, w22,5 s215-223,

- Społeczeństwo informacyjne, Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Colin F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s 570, w24,
   ->Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Trnsfer i alokacja wiedzy w sferze B+R w regionie łódzkim, W: Społeczeństwo informacyjne, Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Colin F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s 146-156.
   ->Grzegorz Szymański, Seo podstawą e-reklamy poliskich mikroprzedsiębiorstw, W: Społeczeństwo informacyjne, Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Colin F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s 362-370,

- Innowacyjność, Jakość, Przedsiębiorczość – szansą konkurencji, red. Adam Birski, Olsztyn 2008, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s359, w23,7cm
   ->Maria Woźniak, Rola Sieci w poprawieniu innowacyjności przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej, W: Innowacyjność, Jakość, Przedsiębiorczość – szansą konkurencji, red. Adam Birski, Olsztyn 2008, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski s. 101-106

- Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. Stefan Lachiewicz, Anna Adamik, Marek Matejun, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s220, wys 23,5
   ->Mirella Barańska-Fischer, Grzegorz Szymański, Klimat Lokalnej przedsiębiorczości jako determinanta kształtowania proinnowacyjnych postaw współczesnych menadzerów, W: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. Stefan Lachieiwcz, Anna Adamik, Marek Matejun, Politechnika Łódzka, Łódź 2008s 59-69,
   ->Andrzej Grandys, Ewa Grandys, Innowacje organizacyjne w przedsiębiorstwach odzieżowych, W: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. Stefan Lachieiwcz, Anna Adamik, Marek Matejun, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s 205-217,
   ->Sebastian Bakalarczyk, Dyfuzja innowacji finansowych, W: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. Stefan Lachiewicz, Anna Adamik, Marek Matejun, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s115-120

- Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach wysokich technologii, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s480, wys 23,5
   ->Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem Wysokiej Technologii jako współczesny model biznesu, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach wysokich technologii, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s480, wys 23,5, s.81-91
   ->Piotr Józwiak, Grzegorz Szymański, Uml w modelowaniu procesów biznesowych, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach wysokich technologii, red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s480, wys 23,5, s.289-296

- Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. Jacek Kall, Bogdan Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s647, w.23,5,
   ->Grzegorz Szymański, Piotr Józwiak, Kreowanie marki w Internecie, W: Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. Jacek Kall, Bogdan Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s647, w.23,5, s.575-581
   ->Mirella Barańska Fischer, Małgorzata Działak, Sukces Marki jako pochodna wizerunku firmy i rynkowej akceptacji produktu, w: Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. Jacek Kall, Bogdan Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s647, w.23,5,s. 619-626
   ->Andrzej Grandys, Ewa Grandys, Fazy rozwoju w cyklu życia produktu odzieżowego, w: Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. Jacek Kall, Bogdan Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s647, w.23,5, s. 125-132
   ->Mirella Barańska Fischer, Innowacje produktowe jako źródło wyróżniających firmę zdolności, w: Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. Jacek Kall, Bogdan Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s647, w.23,5, s104-110

- Fenomen Internetu: red. Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok, Szczecin 2008, s.626, w 23,5
   ->Grzegorz Szymański, Mirella Barańska Fischer, E-learningowe obszary wykorzystania Internetu przez studentów, w: Fenomen Internetu: red. Agnieszka Szewczyk, Ewa Krok, Szczecin 2008, s.626, w 23,5, s. 602-609.

- Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, red. Jarosław Sosnowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2008, s320, w 23,5
   ->Mirella Barańska Fischer, Społeczna odpowiedzialność władz miejskich Opoczna na rozwój jednostki osadniczej w świetle badania empirycznego w: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, red. Jarosław Sosnowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2008, s325, w 23,5, s279-312

- Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, red, Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s 360, 24cm
   ->Andrzej Pomykalski, Globalizacja Technologii i jej wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, w: Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, red, Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s 360, 24cm, s.15-21

- Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów, red. Bogumił Czerwiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, s341, 24cm
   ->Andrzej Pomykalski, Jacek Otto, Marketing w zarządzaniu biznesem, Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów, red. Bogumił Czerwiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, s341, 24cm, s.145-151,
   ->Ewa Grandys, Andrzej Grandys, Narzędzie Marketingu Rynku Odzieżowego, Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów, red. Bogumił Czerwiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, s341, 24cm, s 81-96,
   ->Małgorzata Keck-Wilk, Iwona Wilk, Przekaz Komunikacyjny w Marketingu Ekologicznym, Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów, red. Bogumił Czerwiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, s341, 24cm, s 252-262

- Zarządzanie Organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, red. Aldona Glińska-Newes, Toruń 2008, Dom Organizatora, s. 820, w23,5cm,
   ->Andrzej Pomykalski, Marketing wiedzy jako czynnik rozwoju organizacji, w: Zarządzanie Organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, red. Aldona Glińska-Newes, Toruń 2008, Dom Organizatora, s. 820, w23,5cm, s227-235
   ->Maria Woźniak, Rola ochrony własności przemysłowej w zarządzaniu wiedzą, w: Zarządzanie Organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, red. Aldona Glińska-Newes, Toruń 2008, Dom Organizatora, s. 820, w.23,5cm, s311-320,

- Innowacjie zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka, Katowice 2008, Akademia Ekonomiczna Katowice, s523, w 24
   ->Andrzej Pomykalski, Innowacyjność w zarządzaniu biznesem, w: Innowacjie zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka, Katowice 2008, Akademia Ekonomiczna Katowice, s523, w 24, s137-146
   ->Ewa Grandys, Andrzej Grandys, Instytucjonalne modele innowacji zarządczych w przemyśle odzieżowym, w: Innowacjie zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka, Katowice 2008, Akademia Ekonomiczna Katowice, s523, w 24, s451-456

- Rynek finansowy – Inspiracje z integracji europejskiej, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin 2008, Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej, s696, w24cm
   ->Sebastian Bakalarczyk, Zarządzanie Przedsiębiorstwem z wykorzystaniem nowoczesnych technik bankowych, w: Rynek finansowy – Inspiracje z integracji europejskiej, red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski, Lublin 2008, Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej, s696, w24cm, s657-665

- Współczesne Finanse Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. Bożena Kołosowska, Toruń 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s786
   ->Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski, Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego a cena akcji, w: Współczesne Finanse Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. Bożena Kołosowska, Toruń 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s786, s45-56
- Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm
   ->Andrzej Pomykalski, Innowacyjność podstawą sukcesu organizacji, w: Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm, s9-28
   ->Mirella Barańska Fischer, Kreowanie i komercjalizacja innowacji produktowych – implikacje dla organizacji, w: Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm, s29-56
   ->Grzegorz Szymański, Innowacje w internetowych modelach konkurencji, w: Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm, s57-88
   ->Przemysław Pomykalski, Finansowanie innowacji przedsiębiorstwa, w: Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm, 89-124
   ->Sebastian Bakalarczyk, Innowacje bankowe, w: Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm, s.125-148
   ->Maria Woźniak, Rola ochrony własności przemysłowej w procesie innowacyjnym, w: Innowacyjność Organizacji: red. Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Diffin, Warszawa 2008, 172s., 23cm,s 149-172

Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. angielskim)


- Information Systems in Management II, red. Andrzej Jakubiec, Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski; Warsaw University of Life Sciences, Warszawa 2008, s 2008, wys 24
   ->Grzegorz Szymański, Piotr Józwiak, e-Advertising Management Systems, w: Information Systems in Management II, red. Andrzej Jakubiec, Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski; Warsaw University of Life Sciences, Warszawa 2008, s 2008, wys 24, s. 188-198

Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce

- Andrzej Pomykalski,Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje, Współczesne Zarządzanie, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, nr 4, 2007, s12-19
- Mirella Barańska-Fischer, Grzegorz Szymański.: Aplikacji i kierunki rozwoju strategii internetowej MSP w sektorze usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne problemy usług nr 20, 2008, s.205-210
- Andrzej Grandys, Ewa Grandys, Usługi dla polskiego przemysłu odzieżowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne problemy usług nr 20, 2008, s.281-286
- Mirella Barańska-Fischer, Aktywizacja osób bezdomnych na rynku lokalnym i regionalnym – jakość usług i jej implikacje dla powiatowego urzędu pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne problemy usług nr 20, 2008, s.11-20.
- Mirella Barańska-Fischer, Wartość marki jako źródło jej przewagi konkurencyjnej-implikacje dla decydentów, czyli o tym, co marka ma w sobie super..., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne problemy usług nr 25, 2008, s.170-176.
- Andrzej Pomykalski, Zmiany strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku globalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie Strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, nr 20, 2008, s 303-307.
- Przemysław Pomykalski, Zmiany strategiczne w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie Strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, nr 20, 2008, s 309-318.
- Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Działalność badawczo-rozwojowa – koncepcje jej kształtowania i determinanty jej dalszego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie z43., Nr 1018, 2007, s 95-105
- Konstanty Owczarek, Grzegorz Szymański, Innowacyjne Strategie Budowania marki w Internecie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne problemy usług nr 25, 2008, s.427-434.