Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2007

2007

Podręczniki akademickie

-Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007,ISBN13:978-83-01-14871-2, s 340, 24cm

Rozdziały w książkach (w monografiach)

-Information and knowledge in innovative enterprise, red. Jerzy Lewandowski, Sebastian Kopera, Jan Królikowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 260, 21,5cm
---Grzegorz Szamański, Mirella Barańska Fischer, E-learning versus learning assistance system, W: Information and knowledge in innovative enterprise, Łódź 2007, s.89-94
---Przemysław Pomykalskim, Knowledge Management. Changes in perspective related to value creation, W: Information and knowledge in innovative enterprise, Łódź 2007, s. 19-26
---Maria Woźniak, Andrzej Pomykalski, Industrial clusters and innovation, W: Information and knowledge in innovative enterprise, Łódź 2007, s. 147-158
-Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciszczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 440, 24cm.
---Andrzej Pomykalski, Zarządzanie organizacjami poprzez innowacje w regionie, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2007, s. 101-109.
---Grzegorz Szamański, Innowacyjne systemy promocji internetowych przedsiębiorstw sektora MŚP, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2007, s.430-438
---Robert Blażlak, Rozwój struktury sieciowej przykładem podnoszenia innowacyjności MŚP w odniesieniu do branży tekstylno odzieżowej, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2007, s.421-429
---Bogdan Mazurek, Konstanty Owczarek, Klaster tekstylno- odzieżowy w regionie łódzkim – moda czy konieczność, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2007, s. 110-124,
---Sebastian Bakalarczyk, Wykorzystanie innowacji Bankowych w tworzeniu finansowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie e-banking, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2007, s.236-246.
---Piotr Józwiak, Technologie Informacyjne w procesie innowacji, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2007, s.227-235
---Małgorzata Golińska Cieszyńska, Czynnik Ludzki w kreowaniu innowacji, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2007, s. 56-65
-Zarządzanie Rozwojem Organizacji, red. Stefan Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s 610
---Bożyna Pomykalska, Andrzej Pomykalski, Konkurencja i współpraca jako czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, W: Zarządzanie Rozwojem Organizacji, Łódź, 2007, s. 221-229.
---Sebastian Bakalarczyk, Wykorzystanie technik bankowych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw, W: Zarządzanie Rozwojem Organizacji, Łódź 2007, s456-462.
---Przemysław Pomykalski, Nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa – Aspekty finansowe, W: Zarządzanie Rozwojem Organizacji, Łódź 2007, Tom2, s408-415.
---Grzegorz Szamański, Systemy informatyczne w skutecznej reklamie internetowej, w: Zarządzanie Rozwojem Organizacji, Łódź 2007, Tom1, s602-607.
-Przedsiębiorstwa Sektora Tekstylnego – Teraźniejszość i Przyszłość, red. Stefan Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s272, 23,5cm
---Andrzej J. Grandys, Aktywność e-business`owa w przemyśle tekstylno-odzieżowym – analiza wybranych zagadnień, W: Przedsiębiorstwa Sektora Tekstylnego – Teraźniejszość i Przyszłość, Łódź 2006, s 162-175.
-Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s476, 23,5cm
---Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Parki technologiczne a intraregionalna polityka innowacyjna, W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, Łódź 2006, s. 356-362
---Sebastian Bakalarczyk, Wspomaganie finansowe sektora MŚP poprzez innowacje bankowe, W: Szanse Rozwoju Polskiego Sektora MŚP na jednolitym rynku Europejskim, Tom2, Łódź 2006, s 353-366.
-Globalizacja a rozwój regionów, red. marek Cisk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s.211, 24cm
---Małgorzata Keck-Wilk, Iwona Wilk, Marketing ekologiczny jako koncepcja działania przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju, W: Globalizacja a rozwój regionów, Siedlce 2006, s113-119
-Innowacyjne Aspekty Strategii Przedsiębiorstwa Globalnego w Zintegrowanej Europie, Red. Lidia Sobolak, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s461, 24cm.
---Maria Woźniak, Proces innowacyjny w MŚP działających w sektorze biotechnologii przemysłowej w województwie łódzkim, W: Innowacyjne Aspekty Strategii Przedsiębiorstwa Globalnego w Zintegrowanej Europie, Częstochowa 2007, s355-359.
-Bankowość, red. Jerzy Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s.445, 24cm
---Sebastian Bakalarczyk, Dostosowanie czynności bankowych do potrzeb klientów na przykładzie corporate ranking, W: Bankowość, Lublin 2006, s267-273
-Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. Zbigniew Wasalski, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2007, s. 360, 24cm
---Sebastian Bakalarczyk, Konkurencyjność banków w obszarze bankowości elektronicznej, W: Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, Olsztyn 2007, s105-109
-Zarządzanie Przedsiębiorstwem, red. Eulalia Skawińska, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s.406, 24cm
---Sebastian Bakalarczyk, Bankowość elektroniczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, W: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Poznań 2007, s235-246.
-Edukacja dla przyszłości, red. Jan Franciszek Nosowicz, Magdalena Pieklarz Wydawnictwo wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, tom 4, s. 317, 23cm
---Grzegorz Szamański, e-Learning w perspektywie polskiego społeczeństwa informacyjnego, W: Edukacja dla przyszłości, Białystok 2007, s299-306
-Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, red. Eulalia Skawińska Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s401, 24cm
---Mirella Barańska-Fischer, Wizerunek miasta jako determinanta rozwoju współczesnych organizacji, w: Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Poznań 2007, s99-109

Rozdziały w książkach

-Sukces Organizacji uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, ed. Wisław Golnau, Teresa Czerwieńska, Tomasz Jurkiewicz, Renata Płoska, Anna Zamojska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, s602, 23,4cm
---Andrzej Pomykalski, Nowe Kierunki Współpracy Przedsiębiorstw, w: Sukces Organizacji uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Sopot 2007, s.110-115.
-Nowoczesność przemysłu i usług Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach, Red. Jan Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice 2007, s 564, 24cm
---Małgorzata Golińska Cieszyńska, Łódzka sfera B+R jako jeden z czynników konkurencyjności regionu, W: Nowoczesność przemysłu i usług Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach, Katowice 2007, s.441-448.
-Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red.Jan Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2006, s430, 24cm
---Wiedza jako nośnik wartości dodanej, Małgorzata Golińska-Pieszyńska, W: Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice 2006, s. 345-355.
-Ekonomiczno Społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, red. Antoni Mickiewicz, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Akademia Ekonomiczna w Szczecinie, Szczecin 2007, s3871, 24cm
---Małgorzata Keck-Wilk, Iwona Wilk, Produkt Ekologiczny a lojalność klienta, Szczecin 2007, s215-221.
-Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red.Ewa Bojar, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 480, 24cm
---Internet technologia wspomagająca kształtowanie się klastrów branżowych w regionie łódzkim, Robert Blażlak, W: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Lublin 2006, s155-161
---Maria Woźniak, Perspektywy tworzenia klastra w regionie łódzkim, W: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Lublin 2006, s460-468
-Dialog europejski Zachód-Wschód, red. Alicja Stępień-Kuczyńska, Tadeusz Jałmużna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Łódź 2006, s423, 23cm
---Andrzej Grandys, Polityka–Gospodarka–Społeczeństwo, Łódź 2006 Rozwój-administracji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, w: W: Dialog europejski Zachód–Wschód, s.395-409.

Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce (lista filadelfijska)
-S. Bielecki, E. Gromek, M. Woźniak, T. Kapela, S. Gorlach, Kierunki rozwoju biotechnologii przemysłowej, Biotechnologia, ISSN 0860-7796, nr 4(75)2006, s 90-140

Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce
-Małgorzata Golińska-Pieszyńska: Nauka a konkurencyjność małej firmy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, Nr 1161, s49-58