Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2006

2006

Monografie

A.1.Rozdziały w monografii


Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym  Rynku Europejskim, Tom 1, red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk,  Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, 476 str, 23,5 cm
1. Andrzej Pomykalski, Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, W:  Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym  Rynku Europejskim, Tom 1, Łódź 2006, str 363-369
2.  Mirella Barańska-Fischer, Innowacje Produktowe jako narzędzie konkurencyjności przedsiębiorstw na jednolitym rynku Europejskim, W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom 1, Łódź 2006, s 216-222
3.  Ewa Grandys, Andrzej J. Grandys, Małe i średnie przedsiębiorstwa odzieżowe na Jednolitym Rynku Europejskim, W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym  Rynku Europejskim, Tom 1, Łódź 2006, s. 418-429
4.  Konstanty Owczarek, Innowacja jako proces strategiczny w MŚP, W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom 1, Łódź 2006, s.311-322

Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym  Rynku Europejskim, red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Tom 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, 598 str, 23,5 cm
5.  Andrzej J. Grandys, Outsourcing i offshoring – szanse i zagrożenia dla sektora MŚP w Polsce, W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym  Rynku Europejskim, Łódź 2006, s.367-382

Kierunki i Metody zarządzania organizacjami w zintegrowanej Europie, red Lidia Sobolak, Częstochowa 2005, 347 str, 23,5 cm
6.  Pomykalska Bożyna, Pomykalski Andrzej, Uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach rynku unijnego, W: Kierunki i Metody zarządzania organizacjami w zintegrowanej Europie, Częstochowa 2005, str 275-284

Zintegrowane Zarządzanie Marketingowe i Logistyczne w Zjednoczonej Europie, Red. Lidia Sobolak, Częstochowa 2005, s. 265, 23,5 cm
7. Sebastian Bakalarczyk, Nowe twchnologie w Bankowości na przykładzie Corporate Banking, W: Zintegrowane Zarządzanie Marketingowe i Logistyczne w Zjednoczonej Europie, Częstochowa 2005 s. 14-18
8. Przemysław Pomykalski, Metody Oceny Innowacyjności, W: Zintegrowane Zarządzanie Marketingowe i Logistyczne w Zjednoczonej Europie, Częstochowa 2005, s 102-108
9. Maria Woźniak, Rola klastrów przemysłowych w rozwoju innowacyjości MSP, W: Zintegrowane Zarządzanie Marketingowe i Logistyczne w Zjednoczonej Europie, Częstochowa 2005, s153-159

Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Red. Jacek Kall, Bogdan Sojkin, Poznań 2006, s 629, 23,5cm
10. Mirella Barańska-Fischer, O marketingowych wartościach innowacji i produktowych, W: Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości,, Poznań 2006, s 120-125.

Zachowania Podmiotów na rynku w warunkach konkurencji – aspekty marketingowe, Red, Genowefa Sobczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s181, 24cm
11. Piotr Józwiak, Pozycjonowanie witryn WWW innowacją w marketingu internetowym, W: Zachowania Podmiotów na rynku w warunkach konkurencji – aspekty marketingowe, Lublin 2006, s107-113.
12. Bartłomiej Stopczyński, Centra handlowe kreujące nowe cechy konkurencyjności na rynku sprzedaży detalicznej, W: Zachowania Podmiotów na rynku w warunkach konkurencji – aspekty marketingowe, Lublin 2006, s 87-94

Podręczniki

1. Sebastian Bakalarczyk, Innowacje Bankowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, 324 s., 23,5 cm


Rozdziały w książkach

Nowe trendy w Marketingu, red. Marianna Daszkowska, Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomi PG, Gdańsk 2006, 137 str, 24 cm
1. Jacek Otto, Andrzej Pomykalski, Innowacyjność Marketingu, W: Nowe trendy w Marketingu, Gdańsk 2006, str 65-72.
2. Małgorzata Keck Wilk, Iwona Wilk, Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego na rynku usług turystycznych, W: Nowe trendy w Marketingu,  Gdańsk 2006, s 23-28

Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Red. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak,  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, 654 str, 24cm
3. Jacek Otto, Andrzej Pomykalski, nowe Tendencje w Marketingu, W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa 2006, s. 357-365
4. Przemysław Pomykalski, Finansowanie Innowacji w przedsiębiorstwach w ramach regionalnych systemów innowacji, W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa 2006, s309-315
5. Maria Woźniak, Stymulacja procesów innowacyjnych przez Centrum Zaawansowanych Technologii Biotechmed, W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa 2006, s467-475

Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Red. Jerzy Lewandowski, Wydawnictwo Politechnik Łódzkiej, Tom1, Łódź 2005, s 539, 23,5cm
6. Sebastian Bakalarczyk, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oparte o innowacje bankowe, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Łódź 2005, s 410-414
7. Andrzej J. Grandys, Web-Printing – nowy model komunikacji marketingowej, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom1, Łódź 2005 s. 290-299
8. Andrzej J. Grandys, Kreowanie wartości w sieci Internet – studium analityczne, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom1, Łódź 2005 s. 280-289
9. Przemysław Pomykalski, Obrót aktywami w ocenie innowacyjności przedsiębiorstwa, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom1, Łódź 2005, 521-572
10. Robert Blażlak, Małgorzata Ławniczek, Mała firma a sieciowe uwarunkowania rozwoju nowego produktu, W:  Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom1, Łódź 2005, s199-207
11. Piotr Józwiak, Keywords w marketingu internetowym, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom1, Łódź 2005, s 321-327
12. Bartłomiej Stopczyński, Inowacje instrumentem kreowania rynku przez wielkich detalistów, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom1, Łódź 2005, s. 375-384,

Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie, Red Beata Filipiak, Adam Szewczuk, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2006 (Zeszyty Naukowe) s 380, 24 cm
13. Sebastian Bakalarczyk, Innowacje Bankowe wspomagające partnerstwo publiczno-prywatne, W: Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie, Szczecin 2006, s 41-47

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Red. Małgorzata Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s722, 23,5cm
14. Sebastian Bakalarczyk, Wykorzystanie Innowacji Bankowości Elektronicznej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Olsztyn 2006, s 603-607
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Red. Magdalena Wanot, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 654, 24cm
15. Sebastian Bakalarczyk, Innowacje Bankowe Wspomagające Rozwój Regionalny, W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa 2006, s. 301-307

Marketing Terytorialny, Tom CXVI, Red. Tadeusz Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006, s 220, 24,5 cm
16. Mirella Barańska Fischer, Agnieszka Łuczak, Wybrane Determinanty Kształtujące Wizerunek Miasta Skierniewice w świetle badania empirycznego, W: Marketing Terytorialny, Warszawa 2006, s185-203

Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Red. Jerzy Lewandowski, Wydawnictwo Politechnik Łódzkiej, Tom2, Łódź 2005, s 644, 23,5cm
17. Małgorzata Golińska Pieszyńska, Fundusze strukturalne a konkurencyjność nauki i przedsiębiorstw, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom2, Łódź 2005, s 382-389,
18. Konstanty Owczarek, Zarządzanie elektronicznym łańcuchem dostaw, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom2, Łódź 2005, s 276-287
19. Maria Woźniak, Stymulowanie procesów innowacyjnych przez centra zaawansowanych technologii, W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi Koncepcje i Metody, Tom2, Łódź 2005 s319-330

Informacja w zintegrowanej Europie, Red. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński, Difin, Warszawa 2006,  s375, 23cm
20. Konstanty Owczarek, Cecylia Żurak-Owczarek, Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym, W: Informacja w zintegrowanej Europie, Difin, Warszawa 2006, s116-133

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MŚP, Red. Bożena Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006, s 411, 23cm
21. Konstanty Owczarek, Cecylia Żurak-Owczarek, Centra Zaawansowanych Technologii źródłem innowacyjności MŚP, W: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MŚP, Difin, Warszawa 2006, s 218-229

Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyzwania Współczesności, Red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak, Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s 747, 23,5cm
22. Konstanty Owczarek, Rola sieci innowacji w racjonalizacji cyklu innowacyjnego, W: Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyzwania Współczesności, Wrocław 2006, s 315-322

Artykuły w czasopismach wydanych w Polsce

1. Daniel Chudzik, Sezonowość w handlu detalicznym na przykładzie artykułów mrożonych, Handel Wewnętrzny, marzec-kwiecień 2006,  s46-49


Referaty z konferencji organizowanych w Polsce

Zarządzanie Finansami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Red. Dariusz Zarzecki, Tom 1, Uniwersztet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2006, Tom 1, s 612, 24cm
1. Sebastian Bakalarczyk, Wspomaganie Zarządzania Przedsiębiorstwem Poprzez Innowacje Bankowe, W: Zarządzanie Finansami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Szczecin 2006, s 479- 485

Zarządzanie Finansami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Red Dariusz Zarzecki, Tom 1, Uniwersztet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2006, Tom2, s590, 24cm
2. Przemysław Pomykalski, Financing business R&D in the EU Polish Perspective, W: Zarządzanie Finansami, Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Tom 1, Szczecin 2006, Tom2, s. 315-320