Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2005

2005

Monografie i rozdziały w monografii

Monografie

1.Bakalarczyk Sebastian: Usługi bankowe dla gmin. Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz, zeszyt 253 2005, 133 s.; 24 cm

Rozdziały w monografii

2. Pomykalski Andrzej: Współczesne wyzwania dla regionalnego systemu innowacji. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź 2004 s. 301-310
Pod redakcja: Jerzy Lewandowski. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 413 s.; 24 cm

3. Pomykalski Andrzej, Goszczyńska Danuta: Regionalna marka narzędziem rozwoju sadownictwa i warzywnictwa Centralnego Regionu Polski lub zarys strategii promocji regionu jako Europejskiego Centrum Produkcji owoców i warzyw. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź 2004 s. 59-69
Pod redakcja: Jerzy Lewandowski. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 413 s.; 24 cm

4. Włodarczyk Mirosław, Jerzy Janczewski: Ocena poziomu przedsiębiorczości w usługach motoryzacyjnych w oparciu o metodę SWOT. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź 2004 s. 364-375
Pod redakcja: Jerzy Lewandowski. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 413 s.; 24 cm

5. Bakalarczyk Sebastian: 4.9. Wykorzystanie innowacji bankowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo konkurencyjne. Poznań 2005 s. 253-257
Redakcja: Leszek M. Pacholski, Stefan Trzcieliński. Przedsiębiorstwo konkurencyjne. Poznań: Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Zarządzania 2005, 323 s.; 24 cm

6. Owczarek Konstanty: On demand business nowe wyzwanie dla technologii informacyjnej. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź 2004 s. 228-236
Pod redakcja: Jerzy Lewandowski. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 413 s.; 24 cm

7. Józwiak Piotr: Internet w działalności jednostek naukowych i badawczo rozwojowych. W: Electronic Commerce Teoria i zastosowanie. Gdańsk 2005 s. 37-43
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Edward Szczerbicki. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 2005, 160 s.; 24 cm

8. Józwiak Piotr: Walka z robotami – co każdy marketingowiec powinien wiedzieć o wyszukiwarkach. W: Komputer – przyjaciel czy wróg? Szczecin 2005 s. 142-146
Praca pod redakcją naukową: prof. US dr hab. Agnieszka Szewczyk. Komputer – przyjaciel czy wróg? Szczecin: Uniwersytet Szczeciński – printshop 2005, 435 s.; 24cm

9. Woźniak Maria: Klastry przemysłowe - narzędziem podnoszenia poziomu innowacyjności gospodarki. W: Polska na rynku wspólnoty europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku. Łódź 2005 s. 401-419
Redakcja naukowa: Janusz Bilski, Agnieszka Kłysik-Uryszek. Polska na rynku wspólnoty europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2005, 559 s.; 23,5 cm

Podręczniki


1. Pomykalski Andrzej: Zarządzanie i planowanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, 217 s.; 24 cm

Rozdziały w książkach


1.Pomykalski Andrzej: Część II Procesy integracyjne w zarządzaniu wiedzą w regionie. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń 2005 s. 85—92
Redakcja naukowa: Bohdan Grudziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” 2005, 707 s.; 23,5 cm
 
2.Pomykalski Andrzej: Innowacyjność podstawą sukcesu organizacji. W: Sukces organizacji. Strategie i innowacje. Sopot 2005 s. 441-448
Sukces organizacji. Strategie i innowacje. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2005, 459 s.; 24 cm

3.Bakalarczyk Sebastian: Część III Wykorzystanie corporate banking w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 235-239
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

4.Bakalarczyk Sebastian: Innowacje bankowe wspomagające zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. W: Kapitał – informacja – jakość. Zielona Góra 2005 s. 21-27
Redakcja naukowa: Janina Stankiewicz. Kapitał – informacja – jakość. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005, 243 s.; 23,5 cm

5.Barańska-Fischer Mirella: Część V Innowacje jako cel i narzędzie kreowania zmian na rynku. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 464-472
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

6.Barańska-Fischer Mirella: Innowacje jako narzędzie kreowania zmian na rynku. W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra 2005 s. 223-229
Redakcja naukowa: Janina Stankiewicz. Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005, 406 s.; 23,5 cm

7.Golińska-Pieszyńska Małgorzata: Część I Transfer innowacji technologicznych w regionie łódzkim. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 46-52
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

8.Golińska-Pieszyńska Małgorzata: Mechanizmy promujące innowacje w MŚP w świetle integracji europejskiej W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra 2005 s. 205-211
Redakcja naukowa: Janina Stankiewicz. Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005, 406 s.; 23,5 cm

9.Keck-Wilk Małgorzata, Wilk Iwona: Część V Marketing ekologiczny jako koncepcja działania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 523-531
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

10.Keck-Wilk Małgorzata, Wilk Iwona: Marketing ekologiczny jako koncepcja działania przedsiębiorstwa w obliczu integracji z Unią Europejską. W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra 2005 s. 395-402
Redakcja naukowa: Janina Stankiewicz. Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005, 406 s.; 23,5 cm

11.Przemysław Pomykalski, Bożyna Pomykalska: Część III Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 296-304
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

12.Przemysław Pomykalski: Część III B Wiedza w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń 2005 s. 625-634
Redakcja naukowa: Bohdan Grudziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” 2005, 707 s.; 23,5 cm

13.Socha Jerzy: Część III Controlling zarządzania płynnością finansową. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 305-318
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

14.Blażlak Robert: Część I Centra zaawansowanej technologii a działalność innowacyjna firm sektora MSP w regionie. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 19-25
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

15.Chudzik Daniel: Część V Magazyny Centralne detalicznych sieci handlowych – korzyści i zagrożenia. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 506-514
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

16.Józwiak Piotr: Część IV Rozwiązania e-biznesowe w jednostkach naukowych i badawczo rozwojowych. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 379-383
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

17.Józwiak Piotr: Search Engine Marketing – nowe wyzwanie w marketingu internetowym. W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra 2005 s. 339-345
Redakcja naukowa: Janina Stankiewicz. Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005, 406 s.; 23,5 cm

18.Prysiński Łukasz: Część I Zastosowanie zmodyfikowanych metod oceny rentowności MNPV, MIRR i MPI jako uzupełnienie analizy wrażliwości projektów inwestycyjnych. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 115-123
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

19.Stopczyński Bartłomiej: Część V Pozyskiwanie informacji ze źródeł zewnętrznych przy kreowaniu i komercjalizacji innowacji. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 561-569
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

20.Stopczyński Bartłomiej: Część I tom 2 Strategia konkurencji oparta o kreowanie rynku. W: Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki. Łódź 2005 s. 51-60
Redaktor naukowy: doc. dr Ziemowit J. Szczakowski. Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej 2005, 652 s.; 24 cm
 
21.Wach-Grzybowska Katarzyna: Część IV Luka informatyczna pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 425-433
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

22.Woźniak Maria: Część I Ttechnology Parks as a Means of Boosting Regional Innovativeness. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 132-140
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm (w języku angielskim)

23.Woźniak Maria: Część II Innowacyjność regionu a gospodarka oparta na wiedzy. W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń 2005 s. 93-101
Redakcja naukowa: Bohdan Grudziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” 2005, 707 s.; 23,5 cm

24.Woźniakowski Tomasz: Część IV E-learning jako element zarządzania  wiedzą w przedsiębiorstwie. W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2004 s. 450-456
Pod redakcją: Jerzy Lewandowski. Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2004, 569 s.; 23,5 cm

Artykuły w czasopismach


1.Włodarczyk Mirosław, Jerzy Janczewski: Wykorzystanie możliwości recyklingu jako działania przedsiębiorcze w usługach motoryzacyjnych. Przegląd Organizacji 2005
nr 1 s. 23-26 LISTA FILADELFIJSKA

2.Bakalarczyk Sebastian: Innowacje bankowe wspomagające zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Szczecin: Zeszyty Naukowe 2005 nr 401 s. 35-41

3.Grandys Andrzej J.: Drogi bankowości internetowej. CIO 2005 nr 2 s. 62-65

4.Grandys Andrzej J.: Czy outsourcing nie poszedł za daleko? CIO 2005 nr 3 s. 61-63

5.Grandys Andrzej J.: Magia, nauka czy … nadzieja? CIO 2005 nr 5 s. 51-54

6.Grandys Andrzej J.: Bezpieczne drukowanie. CIO 2005 nr 8-9 s. 22-28

7.Keck-Wilk Małgorzata, Wilk Iwona: Reklama w koncepcji marketingu ekologicznego – część II, rozdział IV. W: Marketing przyszłości. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005 nr 414 s. 485-489

Referaty na konferencje polskie


Referaty zamieszczone w książce

1.Bakalarczyk Sebastian: Innowacje produktów bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego. W: Konferencja Naukowa Finanse samorządu terytorialnego. Poznań-Wrocław 2005, 387-397
Redaktor naukowy: Leszek Patrzałek. Konferencja Naukowa Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław, listopad 2004. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2005, 397 s.; 24 cm

2.Bakalarczyk Sebastian: Banking and Financial Innovations. W: VI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie finansami – tom I. Szczecin 2005 s. 27-33
Redaktor naukowy: Dariusz Zarzecki. VI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie finansami – tom I. Międzyzdroje, maj 2005. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Północnej Malezji 2005, 574 s.; 24 cm (w języku angielskim)

3.Barańska-Fischer Mirella: Część V Wybrane aspekty marketingowego zarządzania procesem rozwoju nowości rynkowych w warunkach nowej gospodarki. W: X Konferencja Naukowa Polski Konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Szczecin 2005 s. 457-462
Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Jan Karwowski. X Konferencja Naukowa Polski Konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Międzyzdroje czerwiec 2005. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Polska Akademia Nauk Oddział Gdańsk – printshop Artur Piskała 2005, 503 s.; 24,5 cm

4.Grandys Andrzej J.: Outsourcing i offshoring jako czynniki ryzyka w globalnej gospodarce. W: Konferencja Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Bydgoszcz 2005 s. 429-444
Redakcja naukowa: Jadwiga Bizon-Górecka. Konferencja Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Bydgoszcz październik 2005. Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Bydgoszczy 2005, 444 s.; 24 cm

5.Keck-Wilk Małgorzata, Wilk Iwona: Część II Konsument ekologiczny jako segment odniesienia w koncepcji marketingu ekologicznego. W: X Konferencja Naukowa Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Szczecin 2005 s. 111-116
Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Jan Karwowski. X Konferencja Naukowa Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Międzyzdroje czerwiec 2005. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Polska Akademia Nauk Oddział Gdańsk – printshop Artur Piskała 2005, 503 s.; 24,5 cm

6.Owczarek Konstanty, Żurak-Owczarek Cecylia: Strategia stosowania metod próbkowania w praktyce audytorskiej a wiarygodność informacji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kraków 2005 s. 443-452
Praca zbiorowa pod redakcją naukową: prof. dr hab. Bronisław Micherda. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kraków, grudzień 2005. Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, 768 s.; 25 cm

7.Pomykalski Przemysław: Financing of Research and Development in Poland. W: VI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie finansami – tom II. Szczecin 2005 s. 369-377
Redaktor naukowy: Dariusz Zarzecki. VI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie finansami – tom II. Międzyzdroje, maj 2005. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Północnej Malezji 2005, 584 s.; 24 cm (w języku angielskim)

8.Stopczyński Bartłomiej: Część V Partnerzy wspomagający kreowanie i komercjalizacje innowacji. W: X Konferencja Naukowa Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Szczecin 2005 s. 469-474
Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Jan Karwowski. X Konferencja Naukowa Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Międzyzdroje czerwiec 2005. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Polska Akademia Nauk Oddział Gdańsk – printshop Artur Piskała 2005, 503 s.; 24,5 cm