Dyplomowanie 2014-2015 > Pracownicy

Pracownicy

Kierownik

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski
Profesor PŁ
 • dr hab. Agnieszka Baruk prof. PŁ

Docent

 • doc. dr Urszula Urbańska

Adiunkt

 • dr Sebastian Bakalarczyk
 • dr Mirella Barańska-Fischer
 • dr Robert Blażlak 
 • dr Małgorzata Golińska – Pieszyńska
 • dr Andrzej Grandys
 • dr inż. Piotr Józwiak
 • dr Małgorzata Keck-Wilk
 • dr Konstanty Owczarek
 • dr Przemysław Pomykalski
 • dr Grzegorz Szymański
 • dr inż. Maria Woźniak-Malczewska

Wykładowca

 • dr Bogdan Mazurek
 • dr Jerzy Socha

Pozostali pracownicy

 • mgr Anita Kozak
 • Dariusz Hryniewiecki

Podmenu