Dyplomowanie 2014-2015 > Godziny przyjęć pracowników

Godziny przyjęć pracowników

Godziny przyjęć pracowników dostępne są na stronie wydziału OIZ pod adresem:

http://oizet.pl/pracownicy/konsultacje/