Granty

Projekty badawcze promotorskie, kierownik prof. A.Pomykalski:

1. Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej w hipermarketach w Polsce,
2. Wpływ Centrum Zaawansowanych Technologii na innowacyjność przedsiębiorstw branży tekstylno-odzieżowej,
3. Zarządzanie procesami innowacyjnymi w sektorze biotechnologii przemysłowej.

RIS LORIS

Udział w projekcie badawczym Nr 03287/C.RIS-6/2003  RIS LORIS finansowanym wspólnie przez Polski Komitet Badań Naukowych i Marszałka Województwa Łódzkiego.